Büyük bir aile hissiyatı, dinamik bir ekip çalışması ile kalite odaklı, hızlı ve hatasız hizmet anlayışıyla müşterilerimize hizmet sunma sürekliliğini sağlamak. Kanunlar ve mevzuat gereğince ve uluslararası anticorruption yasaları ve etik anlaşma çerçevesi altında hizmet verdiğimiz İthalat ve ihracat, antrepo işlemleri, transit ticaret, aktarma, devir işlemleri yanı sıra diğer hizmet işlemlerimiz;  

 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Uygulamaları
 • İhracat Rejimi Uygulamaları
 • Transit Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Antrepo Rejimi İşlemleri
 • Dış Ticarette Standardizasyon Uygulamaları
 • Geçici İthalat Rejimi Uygulamaları
 • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Tespiti
 • Dâhilde İşleme Rejimi Uygulamaları
 • Hariçte İşleme Rejimi Uygulamaları
 • ATA karnesi İşlemleri, Devir işlemleri
 • Kontrol Belgesi İşlemleri Serbest Bölge Uygulamaları Hizmetlerimiz
 • Yatırım Teşvik Belgesi İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife İşlemleri
 • Garanti Belgesi ve Muafiyet İşlemleri
 • İl Tarım ve Zirai Karantina İşlem Takip
 • TSE - Posta, Kargo işlemleri
 • Muafiyet ve İstisna Uygulamaları
 • Fuar, Sergi Uygulamaları
 • Kota ve Gözetim Uygulamaları

Hizmetlerimiz