• İhracat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  • GTİP belirleme,
  • Sağlık Sertifikası, Kontrol Belgesi, ATR ve EUR.1, Menşei Şahadetnamesi, ülke durumlarına göre konsolosluk tasdik işlemleri vb. yapılması,
  • Eşyanın türüne göre ilgili ihracat birliklerine üyelik işlemlerinin yapılması,
  • İhracat vesaiklerinin banka, nakliyeci acente ve göndericilere ulaştırılması,
  • Gümrük ihracat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlaması,
  • Telafi Edici Vergilerin, Damga Vergilerin işlemler esnasında atlanılmadan yatırılması,
  • Kapatılmış olunan çıkış beyannamelerinin KDV nüshalarının ivedilikle firmalara ulaştırılması.

Hizmetlerimiz