• İthalat edilecek eşya ile ilgili olarak fizibilite çalışmasının yapılması,
  • GTİP belirleme,
  • Gümrük idarelerinden ve ilgili bakanlıklardan ön izin alınması ile ilgili işlemler,
  • Nakliyeci firmalardan tüm vesaiklerin toplanması ve takibi,
  • Vesaiklerin varsa konşimento cirolarının yaptırılması,
  • Gümrük ithalat operasyonunun hızlı, eksiksiz, başarılı şekilde tamamlanmasını sağlamak,
  • Gümrük idarelerine yatırılan teminatların çözüm işlemlerinin takibi.

Hizmetlerimiz